Authenticatie

Authenticatie

Om je te kunnen identificeren bij de API dien je de volgende parameters mee te sturen in elk request

Parameters

Naam Type Omschrijving
client_id string Client id (aangeleverd Yes-co)
user_id string User id (aangeleverd door Yes-co). Dit is een API object id
signature string Een SHA1 versie van het client_id, gesigneerd met een geheime code (aangeleverd door Yes-co)

PHP: $signature = hash_hmac('SHA1', $client_id, $client_secret);

Opmerking: ...