Response formulieren

Versturen van formulier

POST http://api.yes-co.com/1.0/response/submit/v1

Er is geen authenticatie nodig om gebruik te maken van deze API module

Parameters

Parameter Soort Verplicht Omschrijving
yesco_key string Ja Yes-co system identifier. Kan achterhaald worden bij de Response formulieren app in de Yes-co App Market.
thank_you_page string Nee Url waar de gebruiker naar doorgestuurd wordt na het versturen van het formulieren. Gebruik is niet verplicht maar wordt wel aangeraden!
source string Nee Afzender van het formulier. Standaard: Website.
title string Nee Titel van formulier. Gebruik is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.
actions array Nee Akties voor het formulier, bijv: 'Aanmelding geïnteresseerde', 'Brochure aanvraag', etc
person[lastname] string Ja Achternaam van de relatie.
person[firstname] string Nee Voornaam van de relatie.
person[email] string Nee E-mail adres van de relatie.
person[phone] string Nee Telefoon nummer van de relatie.
person[city] string Nee Plaats waar de relatie woont.
person[street] string Nee Straat waar de relatie woont.
person[housenumber] string Nee Huisnummer van de relatie.
person[zipcode] string Nee Postcode van de relatie.
person_tags array Nee Tags die aan de (nieuwe) relatie gekoppeld moeten worden.
project_id string Nee API id van project waar formulier (ook) aan gekoppeld dient te worden.
project_tags array Nee Tags die aan het gekoppelde project (middels project_id) gekoppeld moeten worden.
project_role string Nee Rol waarmee de relatie aan het gekoppelde project (middels project_id) gekoppeld moet worden.
developer_mode boolean Nee Indien de developer mode op false gezet wordt, dan wordt er na het versturen van het formulier informatie getoond over welke gegevens verstuurd zouden worden als de developer mode niet aan stond. Formulieren waarbij de developer mode aan staat worden dus niet daadwerkelijk verstuurd.
comments string Nee Bericht van de bezoeker.

Antwoord

Wanneer de developer mode uit staat wordt de gebruiker middels een HTTP redirect (303) naar de thank_you_page doorgestuurd.

Wanneer de developer mode aan staat wordt er een HTML pagina met diagnostisch informatie terug gegeven:

Redirect

After submit the page will be redirected to http://www.yes-co.nl

Form data
source:
referer:	http://yes-co.nl/response-forms.html
actions:	Bezichtiging aanvragen, Brochure aanvragen
comments:	's avonds na 18:00 bereikbaar
Project

project_id:		1
project_tags:		test

Person
relation_tags:		via website, nieuwsbrief
person[firstname]:	Jan
person[lastname]:	Janssen
person[email]:		jjansen@hotmail.com
person[phone]:		0123456789
person[city]:		AMSTERDAM
person[street]:		Kalverstraat
person[zipcode]:	1012 NX
person[housenumber]:	1