MCP

Bij alle methodes van deze API module dient authenticatie informatie mee gestuurd te worden met het request.

Haal MCP status op

GET /1.0/mcp/:apiObjectId

Response

Status: 200 OK
{
 "channels": [
  {
   "channel":{
    "name": "NVM Tiara Wonen"
   }
  },
  {
   "channel":{
    "name": "RealNext":,
    "publication":{
     "uuid": "9ff5ff7a-e8b5-407c-ac0c-2e8aac281fcb",
     "doc": "2015-11-18 10:34:41",
     "dlm": "2015-11-18 10:40:26",
     "status": "busy",
     "mutations":[
      {
       "type": "publish",
       "doc": "2015-11-18 10:34:41",
       "status": "new"
      },{
       "type": "publish",
       "doc": "2015-11-18 10:40:26",
       "status": "new"
      }
     ]
    }
   }
  }
 ]
}

Publiceer een project

POST /1.0/mcp/:apiObjectId

Parameters

Naam Type Omschrijving
type string Mcp kanaal type (tiara_wonen, tiara_bog, etc)
publish boolean Publiceren (true) of afmelden (false)

Voor bepaalde kanalen kunnen er extra parameters meegegeven worden, zie hiervoor de sectie ondersteunde kanalen.

Response

Status: 200 OK

Valideer project met regels van MCP kanaal

GET /1.0/mcp/:apiObjectId/validate

Parameters

Naam Type Omschrijving
type string Mcp kanaal type (tiara_wonen, tiara_bog, etc)
publish boolean Publiceren (true), anders niet opgegeven
revoke boolean Afmelden (true), anders niet opgegeven
status string 'active' (Checks voor al eerder gepubliceerd project worden uitgevoerd), 'inactive' (Checks voor nog niet eerder gepubliceerd project worden uitgevoerd), 'unknown' (Checks op basis van active state worden overgeslagen) of niet opgegeven (API bepaald zelf of object al eerder gepubliceerd is)

Response met foutmeldingen

Status: 200 OK
{
 "valid": false,
 "errors": {
  "Algemeen": [
   "Woonobject: Energie label eind datum moet in de toekomst liggen."
  ],
  "Leisure": [
   "Overige leisure: Aantal verblijven is verplicht.",
   "Overige leisure: Capaciteit in personen is verplicht."
  ],
  "Gebouw": [
   "Energie label eind datum moet in de toekomst liggen."
  ]
 }
}

Response zonder foutmeldingen

Status: 200 OK
{
 "valid": true
}

Valideer extra parameters die voor een kanaal opgegeven kunnen worden

GET /1.0/mcp/:apiObjectId/validateoptions

Parameters

Naam Type Omschrijving
type string Mcp kanaal type (tiara_bog, realnext, property_nl)
publish boolean Publiceren (true), anders niet opgegeven
revoke boolean Afmelden (true), anders niet opgegeven

Voor de rest dienen de extra parameters zoals bij het publish request opgegeven worden (Zie ondersteunde kanalen). Deze validatie dient dus aangeroepen te worden nadat de gebruiker de waarde van deze parameters opgegeven heeft.

Response met foutmeldingen

Status: 200 OK
{
 "valid": false,
 "errors": {
  "MCP kanaal": [
   "Het project zelf mag niet voorkomen bij de nevenfunctie projecten"
  ],
  "Deel transaktie": [
   "Prijs is verplicht.",
   "Huur prijs (per m2/jaar) voor een winkelruimte dient tussen de 30 en 3000 te liggen."
  ]
 }
}

Response zonder foutmeldingen

Status: 200 OK
{
 "valid": true
}

Ondersteunde kanalen

Op dit moment worden de volgende kanalen ondersteund om naar toe te publiceren via de API:

Naam Type
Tiara Wonen tiara_wonen
Tiara Bedrijfs Onroerend Goed tiara_bog
PropertyNL property_nl
Pararius pararius
Huislijn huislijn
Zoek alle Huizen zah
Rooftrack rooftrack
De Bedrijfsmakelaar bedrijfsmakelaar
Jumba jumba
Bedrijfspand.com bedrijfspand
iLocate ilocate

Extra parameters voor Tiara Wonen en Bedrijfs Onroerend Goed

Gebruik de valideer extra parameters call om de waardes te valideren!

Naam Type Verplicht? Omschrijving
internet boolean nee Publiceren naar Funda
confidential boolean nee Publiceren als vertrouwelijk
publishtime integer nee Unix timestamp vanaf wanneer object op Funda getoond moet worden.
revoketime integer nee Unix timestamp vanaf wanneer object niet meer op Funda getoond moet worden.
co_applicants array nee Array met integer NVM nummers van de medeaanmelders.
purchasing_agent integer nee Integer NVM nummer van de aankoopmakelaar (bij een afmelding).
co_applicant_signing_out integer nee Integer NVM nummer van de medeaanmelder namens wie de afmelding verstuurd wordt (bij een afmelding).
De medenaanmelder dient bij de voorgaande mutatie aanwezig zijn geweest.

Extra parameters voor Tiara Bedrijfs Onroerend Goed

Bijna alle parameters hebben betrekking op deelafmeldingen (alleen secondary_project_api_ids, buyer_renter_name, buyer_renter_reason_establishment en buyer_renter_origin_zipcode niet).

Naam Type Verplicht? Omschrijving
secondary_project_api_ids array nee API object id's van objecten die als nevenbestemming gebruikt dienen te worden.
buyer_renter_name string Bij een (verkocht/verhuurd) afmelding De naam van de koper/huurder
buyer_renter_reason_establishment string nee Reden vestiging van de koper/huurder. Mogelijke waardes: inkrimping, uitbreiding, verplaatsing, nieuwe vestiging, belegging, huurverlenging
buyer_renter_origin_zipcode string nee Postcode herkomst van de koper/huurder. Dient uit 4 cijfers + 2 letters te bestaan (regex: [1-9]{1}[0-9]{3} ?[A-Z]{2})
transaction_type string ja Verkocht, Verhuurd
transaction_price int ja Prijs van de transactie
transaction_price_btw boolean nee Standaard 'false'
transaction_price_condition string ja per maand, per jaar, per vierkante meter per jaar, kosten koper, vrij op naam
transaction_sale_saleleaseback boolean nee alleen van toepassing voor koop, standaard false
transaction_parcel_space int ja Perceel oppervlakte van de deeltransactie
transaction_sbicodes array nee SBI codes van de deeltransactie, zie het Yes-co systeem voor de mogelijke waardes
transaction_servicecosts_price int nee Servicekosten, alleen voor huur
transaction_servicecosts_btw boolean nee BTW over de servicekosten? Alleen voor huur. Standaard false.
transaction_servicecosts_condition string afhankelijk per maand, per jaar, per vierkante meter per jaar. Alleen voor huur. Verplicht indien transaction_servicecosts_price opgegeven is.
transaction_rental_incentives boolean nee Incentives. Alleen voor huur. Standaard false.
transaction_rental_incentives_waarde int nee Waarde van de incentives. Alleen voor huur.
transaction_rental_incentives_maanden int nee Aantal maanden van de incentives. Alleen voor huur.
transaction_rental_datestartagreement date afhankelijk Datum ingang huurovereenkomst. Alleen voor huur, dan ook verplicht.
transaction_rental_contractduration int afhankelijk Duur van het contract. Alleen voor huur, dan ook verplicht.
transaction_date_sign_contract date ja Datum ondertekening contract.
transaction_sale_date_transport date afhankelijk Datum transport. Alleen voor koop, dan ook verplicht.
transaction_sale_investor_type string nee Type investeerder. Alleen voor koop. Mogelijke waardes: bank/verzekeraar, beursfonds, pensioenfonds, particuliere belegger, vastgoedfonds, onbekend
transaction_sale_investor_nationality string nee Nationaliteit investeerder. Alleen voor koop. Mogelijke waardes: Nederlands, Duits, Scandinavisch, overig, onbekend
transaction_parking_amount int nee Aantal niet overdekte parkeerplaatsen.
transaction_parking_price int nee Prijs van de niet overdekte parkeerplaatsen
transaction_parking_btw boolean nee Btw over de prijs van de niet overdekte parkeerplaatsen. Standaard false.
transaction_parking_indoor_amount int nee Prijs van de overdekte parkeerplaatsen
transaction_parking_indoor_price int nee Prijs van de overdekte parkeerplaatsen
transaction_parking_indoor_btw boolean nee Btw over de prijs van de overdekte parkeerplaatsen. Standaard false.
transaction_reason_establishment string nee Reden vestiging. Mogelijke waardes: inkrimping, uitbreiding, verplaatsing, nieuwe vestiging, belegging, huurverlenging
transaction_origin_zipcode string nee Postcode herkomst.
transaction_hall_surface int afhankelijk Oppervlakte van de bedrijfshal. Alleen voor bedrijfsruimte, dan ook verplicht.
transaction_hall_price int nee Prijs van de bedrijfshal. Alleen voor bedrijfsruimte.
transaction_hall_btw boolean nee Btw over de prijs van de bedrijfshal. Alleen voor bedrijfsruimte. Standaard false
transaction_office_surface int nee Oppervlakte van het kantoor. Alleen voor bedrijfsruimte.
transaction_office_price int nee Prijs van het kantoor. Alleen voor bedrijfsruimte.
transaction_office_btw boolean nee Btw over de prijs van het kantoor. Alleen voor bedrijfsruimte. Standaard false
transaction_ground_surface int nee Oppervlakte van het terrein. Alleen voor bedrijfsruimte.
transaction_ground_price int nee Prijs van het terrein. Alleen voor bedrijfsruimte.
transaction_ground_btw boolean nee Btw over de prijs van het terrein. Alleen voor bedrijfsruimte. Standaard false
transaction_surface int afhankelijk Oppervlakte. Alleen niet van toepassing voor bedrijfsruimte. Indien van toepassing ook verplicht.
transaction_takeover_price int afhankelijk Prijs inventaris / goodwill ter overname. Alleen voor Winkelruimte, Horeca en Leisure, dan ook verplicht.
transaction_takeover_btw boolean nee Btw over prijs inventaris / goodwill ter overname. Alleen voor Winkelruimte, Horeca en Leisure. Standaard false.
transaction_takeover_staff boolean nee Personeel ter overname. Alleen voor Winkelruimte, Horeca en Leisure. Standaard false.

Extra parameters voor PropertyNL

Naam Type Omschrijving
transaction_name string Naam van de transactie (verplicht indien er een transactie gemeld wordt)
transaction_type string Let, Subtenancy, Sale, Investment, SaleLeaseBack, HerOntwikkeling, Unknown
transaction_date date YYYY-mm-dd (verplicht indien er een transactie gemeld wordt)
transaction_metrage int Aantal m&sub2; waarover de transactie gaat (verplicht indien er een transactie gemeld wordt)
transaction_price int Prijs van de transactie (verplicht indien er een transaction_price_type meegestuurd wordt)
transaction_price_type string Prijs type van de transactie (sale, square meter, year)
transaction_publish boolean Transactie meenemen naar tijdschrijfen en andere media
collegial_participant_guids string GUID's van collegiale makelaars, door middel van ; gescheiden. Zie PropertyNL collegiale makelaars voor het ophalen van de beschikbare collegiale makelaars.

Indien er transactie gegevens meegestuurd worden bij een publish request (publish = true), dan wordt een deel transactie verstuurd naar PropertyNL.
Indien er transactie gegevens meegestuurd worden met een revoke request (publish = false), dan wordt een normale transactie verstuurd naar PropertyNL.

PropertyNL collegiale makelaars

Via deze methode kunnen de beschikbare collegiale makelaars bij PropertyNL opgehaald worden. Het response is in de vorm van: GUID => Naam van de makelaar
De GUID van een makelaar kan weer gebruikt worden bij het publiceren naar PropertyNL (collegial_participant_guids parameter)

GET /1.0/mcp/propertynl/brokers

Response

Status: 200 OK
{
 "brokers":
 {
  "34622D94B23D4C969EA1D8A86FCFA2E7": "Ans de Wijn (sandbox) (Amersfoort)",
  "1D5644099CA04DF0BD5FABBBC3B52A9B": "De Voorkant (Amersfoort)",
  "14E5A9E7ECC24D3386B45FBD7C60A0DB": "DTZ Zadelhoff (Amsterdam)"
 }
}